Là Gì

Blackbox AI là gì ? Cách hoạt động của Black-box AI

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), blackbox AI là một khái niệm quan trọng đang thu hút sự quan tâm. Nhưng thực sự, blackbox AI là gì? Trên thực tế, nó đề cập đến các mô hình AI mà bản chất và cách hoạt động của thuật toán bên trong không rõ ràng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm “blackbox AI là gì” và sự khác biệt so với các mô hình white-box AI. Hãy cùng tham khảo với dogoloicohaiminh.com.vn !

Blackbox AI là gì
Blackbox AI là gì

I. Blackbox AI là gì?

Blackbox AI là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) mà cách hoạt động của thuật toán bên trong không được biết đến hoặc ẩn đi, ngay cả đối với những người thiết kế mô hình. Trong blackbox AI, mô hình hoạt động như một “hộp đen” không cho phép người dùng hoặc các chuyên gia AI hiểu rõ cách mà quyết định được đưa ra.

Blackbox AI thường cho kết quả chính xác và hiệu quả trong việc dự đoán và xử lý thông tin. Điều này là do khả năng của blackbox AI trong việc học từ dữ liệu và tìm ra các mẫu phức tạp trong đó. Blackbox AI có thể tìm ra các quy luật ẩn và liên kết giữa các biến trong dữ liệu, cho phép nó đưa ra dự đoán chính xác với hiệu suất cao.

Tuy nhiên, tính mờ ám và khả năng tương tác hạn chế của blackbox AI đã gây ra một số hạn chế trong việc chấp nhận nó trong một số ngành và lĩnh vực cụ thể. Vì không hiểu rõ cách mà mô hình đưa ra quyết định, blackbox AI không đáp ứng được yêu cầu về tính minh bạch và giải thích, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, chăm sóc sức khỏe hoặc quân sự.

Ngoài ra, blackbox AI cũng gặp hạn chế pháp lý trong một số trường hợp. Ví dụ, các quy định về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân như Nghị định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (GDPR) hoặc Đạo luật Quyền riêng tư Người tiêu dùng California (CCPA) đã đặt ra các hạn chế về việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân. Những quy định này yêu cầu sự minh bạch và khả năng giải thích trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân, điều mà blackbox AI không thể cung cấp.

Do đó, sự mờ ám và khả năng tương tác hạn chế của blackbox AI đã tạo ra một sự tranh cãi về tính chấp nhận và sự phù hợp trong việc áp dụng blackbox AI trong các ngành và lĩnh vực khác nhau.

II. Cách hoạt động của Blackbox AI

Black-box AI không đề cập đến một phương pháp cụ thể nào, mà thay vào đó là một thuật ngữ mô tả chung cho một nhóm các mô hình khó hoặc không thể hiểu được. Tuy nhiên, có một số loại mô hình thường được mô tả là black-box AI.

Cách hoạt động của Blackbox AI

1.1. Support Vector Machines (SVM)

 • SVM là một mô hình học máy giám sát được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại và hồi quy.
 • Mô hình SVM nhằm tìm một siêu phẳng tối ưu để chia các điểm dữ liệu thành hai lớp khác nhau.
 • SVM sử dụng một kỹ thuật gọi là kernel trick, cho phép nó biến đổi dữ liệu đầu vào thành một không gian có số chiều cao hơn.
 • Nhờ kernel trick, các dữ liệu ban đầu không tách biệt tuyến tính có thể được phân tách tuyến tính trong không gian mới.

1.2. Neural Networks (Mạng neural)

 • Neural Networks là một lớp mô hình học máy lấy cảm hứng từ cấu trúc của các mạng nơ-ron sinh học trong não.
 • Mạng neural bao gồm các đơn vị nơ-ron nhân tạo hoặc đơn vị kết nối với nhau thành các lớp.
 • Mạng neural có khả năng học và trích xuất các mẫu từ dữ liệu bằng cách điều chỉnh trọng số và độ lệch của các kết nối giữa các nơ-ron.
 • Mạng neural có thể có kiến trúc rất phức tạp với nhiều lớp ẩn, dẫn đến tính mờ ám nội tại và khó hiểu.

Những loại mô hình như SVM và Neural Networks được mô tả là black-box AI vì tính mờ ám và khả năng giải thích hạn chế của chúng. Trong trường hợp SVM, mặc dù việc tách các lớp là rõ ràng, nhưng việc hiểu cụ thể các đặc trưng hoặc kết hợp đặc trưng nào góp phần vào quyết định lại khá khó. Đối với mạng neural, sự phức tạp của kiến trúc và sự phân tán của thông tin giữa các nơ-ron làm cho quá trình hiểu cách mà mạng neural đưa ra dự đoán trở nên khó khăn.

III. Sự khác biệt giữa Blackbox AI và White-box AI

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), sự khác biệt giữa Blackbox AI và White-box AI nằm ở khả năng hiểu và khả năng giải thích của mô hình.

Sự khác biệt giữa Blackbox AI và White-box AI

1.1. White-box AI

 • White-box AI là các mô hình AI mà người dùng có khả năng nhìn thấy cách mà mô hình đưa ra quyết định và hiểu lý do đằng sau các dự đoán.
 • Trái ngược với blackbox AI, white-box AI cho phép xem xét và giải thích cách mà mô hình đến với kết quả cuối cùng.
 • White-box AI thường được xây dựng với mục tiêu minh bạch và khả năng giải thích, vì vậy người dùng có thể hiểu logic, quyết định và quy luật mà mô hình dựa trên để đưa ra dự đoán.

1.2. Blackbox AI

 • Blackbox AI không cung cấp khả năng hiểu và giải thích trực tiếp cho người dùng.
 • Trong blackbox AI, các quyết định và dự đoán được đưa ra dựa trên quá trình học từ dữ liệu mà người dùng không thể nhìn thấy hoặc hiểu rõ.
 • Blackbox AI không tiết lộ cách mà quyết định được đưa ra, và việc giải thích chỉ có thể được thực hiện sau khi có kết quả đầu ra, thông qua việc sử dụng các phương pháp giải thích hậu hoc.

Sự khác biệt giữa blackbox AI và white-box AI nằm ở tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình. White-box AI cho phép người dùng xem và hiểu cách mà mô hình đưa ra quyết định, trong khi blackbox AI chỉ cho phép người dùng biết kết quả cuối cùng mà không thể hiểu cách mà mô hình đến được với kết quả đó.

IV. Blackbox AI và White-box AI có thể hoạt động cùng nhau không?

Có thể kết hợp Blackbox AI và White-box AI để tận dụng lợi ích của cả hai phương pháp và đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải thích của hệ thống AI.

1.1. Các phương pháp giải thích hậu hoc

 • Các phương pháp giải thích hậu hoc, như feature-importance analysis (phân tích tính quan trọng của đặc trưng), local explanations (giải thích cục bộ) và surrogate models (mô hình thay thế), có thể được áp dụng cho các mô hình học máy, bất kể thuật toán hay kiến trúc cơ bản.
 • Những phương pháp này cung cấp thông tin về cách mà mô hình blackbox tạo ra dự đoán, những đặc trưng quan trọng và tác động của chúng lên kết quả dự đoán.
 • Bằng cách sử dụng các phương pháp giải thích hậu hoc, người dùng có thể hiểu rõ hơn cách mà blackbox AI đưa ra quyết định và tìm hiểu logic bên trong mô hình.

1.2. Hỗ trợ quá trình kiểm thử và tính minh bạch

 • Các phương pháp giải thích hậu hoc cũng hỗ trợ quá trình kiểm thử và đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của mô hình blackbox.
 • Chúng giúp xem xét các quyết định và dự đoán của mô hình blackbox, từ đó cung cấp cái nhìn sâu hơn về hành vi và hiệu suất của mô hình.
 • Việc hiểu rõ các yếu tố đóng vai trò trong mô hình blackbox giúp phát hiện và khắc phục các hạn chế, bias không mong muốn và đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của mô hình.

Tổng kết lại, Blackbox AI và White-box AI có thể hoạt động cùng nhau bằng cách kết hợp các phương pháp giải thích hậu hoc để tận dụng lợi ích của cả hai phương pháp. Việc kết hợp này giúp đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải thích và đáng tin cậy của hệ thống AI, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu hơn về cách mà mô hình blackbox hoạt động.

V. Kết luận

Blackbox AI là khái niệm quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mặc dù blackbox AI có ưu điểm về độ chính xác, nhưng khả năng không thể hiểu được và khả năng giải thích hạn chế đã gây ra tranh cãi. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp blackbox AI và white-box AI, chúng ta có thể tận dụng lợi ích của cả hai phương pháp và đảm bảo tính minh bạch và hiểu được của các hệ thống AI.

Related Articles

Back to top button